Boligforeningens Generalforsamling den 15. maj 2024 – kl. 19 i Vejlby Risskov Hallen – Endelig dagsorden med bilag

Den årlige ordinære GENERALFORSAMLING afholdes
onsdag den 15. maj 2024, kl. 19.00
i Vejlby Risskov Hallen, Hendrix Salen (tidligere Syrén Salen)
Brug indgangen ved Margeritsalen, Vejlby Centervej 49-51, 8240 Risskov

Dørene åbnes kl. 18.30. Kom venligst i god tid så indskrivningen til generalforsamlingen er færdig og alle er på plads til kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Bestyrelsens årsberetning (vedlagt)

4. Årsregnskab for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 (vedlagt)

5. Budget for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025 (vedlagt)

6. Indkomne forslag:

6.1 Forslag om øjeblikkeligt byggestop, således Boligforeningens økonomi kan komme på fode igen (bilag 1)
6.2 Forslag om øjeblikkeligt byggestop i Boligforeningen 10. marts 1943 (bilag 2)
6.3 Forslag om ophævelse af vedtægternes Kapitel 3, paragraf 6, stk. 6 punkt 2 og 3 –
Punkterne 2 og 3 fjernes (bilag 3)
6.4 Forslag om at råderetten fastholdes lukket, dog med forbehold, at der gives dispensation til lejligheder med køkkener fra før 1980 – som er nedslidte
6.5 Forslag om at overførslerne til afdelingen fra dispositionsfonden, forårsaget af svindelen, forrentes svarende til den forrentning, som afdelingsindeståender oppebærer på indeståender
i fælles forvaltning

7. Valg af formand. På valg for 2 år er:
Lone Sørensen afdeling 19 (modtager ikke genvalg)

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg for 2 år er:

Niels Trolle afdeling 20 (modtager genvalg)
Per Christensen afdeling 11/17 (modtager genvalg)
Trine Fischer afdeling 14 (modtager genvalg)

9. Valg af suppleanter for 1 år

10. Valg af revisor. På valg er Ernst & Young P/S

11. Eventuelt

I løbet af aftenen vil der blive serveret kaffe/the, øl/vand og sandwich.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen den 7. maj 2024

Årsberetning 2024
Budget 2025
Regnskab 2023
Endelig dagsorden for Boligforeningen 10. marts 1943 generalforsamling 2024
Forslag 6.1 – 6.5

Aktuelt fra Kommende begivenheder

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus