Stiftende afdelingsmøde onsdag den 29. november 2023, kl 18.30

Stiftende afdelingsmøde den 29. november 2023, kl. 18.30
I lokale CO2 på Skæring Skole, Skæring Skolevej 200, 8250 Egå

Dagsorden 2023 afd 27 med bilag

På det stiftende afdelingsmøde skal der på demokratisk vis stemmes om ordensreglement og vedligeholdelsesreglement, der i første omgang er udarbejdet af administrationen til afdeling 27. Derudover opfordrer vi til, at der etableres en afdelingsbestyrelse.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalg
5. Budget for 2024 til orientering
6. Vedtagelse af ordensreglement
7. Regler for husdyr i afd 27
8. Vedtagelse af vedligeholdelsesreglement
9. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år (2 personer)
10. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år (1 personer)
Efter valget, konstituerer bestyrelsen sig selv (med formand, kasser m.m.)
11. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
12. Evt. (alt kan drøftes under dette punkt, men intet kan vedtages)

På afdelingsmødet deltager følgende
Boligforeningen: direktør Bjarne Wissing, forvaltningskonsulent Marianne Frimer
Hovedbestyrelsen: Gitte Andersen, Per Knudsen og Niels Trolle

Boligforeningen står for drikkevarer og lidt snack på mødet.

Med venlig hilsen
Boligforeningen 10. marts 1943
Risskov, november 2023

Aktuelt fra Afd. 27 Skæring Fælled

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus