Boligforeningen skal have ny formand

Kære beboere og afdelingsbestyrelser

Formand for hovedbestyrelsen, Lone Sørensen, har på seneste hovedbestyrelsesmøde meddelt, at hun ikke genopstiller ved den kommende generalforsamling. Lone har fået nyt arbejde, der ikke frigiver samme fleksibilitet som hidtil til at varetage formandsposten.

Boligforeningen skal derfor ud at finde en ny formand. Hovedbestyrelsen vil på kommende møde drøfte og være opsøgende på potentielle kandidater. Er du beboer i boligforeningen med nysgerrighed og interesse i en formandspost, hører hovedbestyrelsen gerne fra dig. Du kan give din interesse til kende ved at kontakte et medlem af hovedbestyrelsen. Du finder kontaktoplysninger via dette link: https://www.10marts1943.dk/om-boligforeningen/hovedbestyrelsen/

Mvh Lone Sørensen

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus